Sözlük
  1. Tenasüb - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Tenasüb Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Uygunluk, uyma, tutma. Yakınlaşma. * Nisbet, kıyas. * İki adet birbirine nisbet edilerek yapılan hesap usulü. * Edb: Mânaca birbirine uygun kelimeleri bir arada söze güzellik vermek maksadı ile zikretmek.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük