Sözlük
  1. Tenkih-ül menat - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Tenkih-ül menat Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Menatın, yani illetin ayıklanması. Usul-ü Fıkhın kıyas bahsine ait bir ıstılahtır. Kıyasın dört rüknünden biri olan illetin, diğer benzeri hususiyetlerden ayıklanmasıdır. Şöyle ki: Şâri (Allah C.C.) bir hükmü bir sebebe bina eder. Fakat o illetle beraber hükme te'siri olmayan birçok özellikler de bulunur. Bu yabancı özellikleri ayıklamak ve esas sebebi meydana çıkarmak gerektir. İşte bu, bir tenkih-ül menat çalışmasıdır.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük