Sözlük
  1. Terettüb - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Terettüb Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Sıralanmak. * Gerekmek. Lâzım gelmek. Netice olarak çıkmak. * Bir yerde aslâ kımıldamak, bir vecih üzere sâbit ve pâyidar olup durmak. * Zuhura gelmek. * Muayen sebeblerin, muayyen ve mukannen olan neticeler vermesi.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük