Sözlük
  1. Tesdis - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Tesdis Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (C.: Tesdisât) (Süds. den) Gazelin her beytine dörder mısra ilâve ile onu müseddes (altı mısralı) hâline getirmek.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük