Sözlük
  1. Tiyatro - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Tiyatro Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : yun. Dram, komedi ve sair piyeslerin temsil edildiği yer. * Sahneye konulan oyun ve bu gibi temsilleri oynama san'atı.(İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehviyatları ve kebairleri ve bid'aları birer câzibedarlık ile pervane gibi nefisperestleri etrafında toplar, sersem eder. Ş.) (Bak: Roman)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük