Sözlük
  1. Ubeyde bin cerrah (r.a.) - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Ubeyde bin cerrah (r.a.) Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Aşere-i Mübeşşere'den olup, asıl ismi Amir bin Abdullah'tır. Her din muharebesinde bulunup çok büyük şecaat ve metanet göstermiştir. Adaleti ile de meşhurdu. Şam'ın fethinde kendisi kumandandı. Hicri 18 senesinde 58 yaşında iken taundan vefat etmiştir.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük