Sözlük
  1. Uddet - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Uddet Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Gelecek zamanın hâdiseleri için, darlığa düşmemek için mal ve silâh gibi şeylerde hazırlık. Mühim levâzımat. * İstidad. * Gençlerin yüzlerinde çıkan sivilce.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük