Sözlük
  1. Yuda - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Yuda Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Hz. İsa'nın (A.S.) havarilerindendir ve onu ihbar edip ihanet etmiştir. Yehuda veya Yuda Şem'un da denir. (Ol hangi acib sır ki, çıkar göklere İsa. Kimdir çekilen çarmıha, kimdir yine Yuda. E.L.)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük