Sözlük
 1. Z İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler...

  Online Osmanlıca -Türkçe Sözlük


  Osmanlıca Sözlüğün bu sürümünde aramak istediğiniz kelimeyi kutucuğa yazarak aradığınız sözle ilgili bilgilere erişebileceğiniz gibi herhangi bir eki, ses öbeğini yazarak da sorgulama yapabilirsiniz. Bu durumda yazılım, aradığınız ek veya ses öbeğinin bulunduğu bütün sözleri sıralayacaktır. Yazılışını bilmediğiniz sözlerin ise ilk birkaç harfini yazmanız yeterlidir.

  Z İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler


  Zâhiren - Zâhiren
  Zâhiriyyat - Zâhiriyyat
  Zâhiriyyun - Zâhiriyyun
  Zâhirî - Zâhirî
  Zâhirî - Zâhirî
  Zâhirî mezheb - Zâhirî mezheb
  Zâhit - Zâhit
  Zâilât-i fâniye - Zâilât-i fâniye
  Zâkir - Zâkir
  Zâkire - Zâkire
  Zâkirûn (zâkirîn) - Zâkirûn (zâkirîn)
  Zâlim(e) - Zâlim(e)
  Zâlimâne - Zâlimâne
  Zâlimîn - Zâlimîn
  Zâlimûn - Zâlimûn
  Zâni - Zâni
  Zâniye - Zâniye
  Zânû - Zânû
  Zânû-be-zemin - Zânû-be-zemin
  Zânû-be-zânû - Zânû-be-zânû
  Zânû-ber-zânû - Zânû-ber-zânû
  Zânû-zen - Zânû-zen
  Zânûzede - Zânûzede
  Zât - Zât
  Zât-ul esmâr - Zât-ul esmâr
  Zât-ul hareke - Zât-ul hareke
  Zât-ul ilkah-i zâhire - Zât-ul ilkah-i zâhire
  Zât-ül beyn - Zât-ül beyn
  Zât-ül cenb - Zât-ül cenb
  Zât-ül matâli` - Zât-ül matâli`
  Zât-ür rie - Zât-ür rie
  Zât-üz-zevc - Zât-üz-zevc
  Zâten - Zâten
  Zâtiyyat - Zâtiyyat
  Zâtî - Zâtî
  Zâtülbeyn - Zâtülbeyn
  Zâtülcenb - Zâtülcenb
  Zî-fikir - Zî-fikir
  Zî-hassa-i meşhure - Zî-hassa-i meşhure
  Zî-hasse - Zî-hasse
  Zî-hayat - Zî-hayat
  Zî-haşmet - Zî-haşmet
  Zî-kiymet - Zî-kiymet
  Zî-rahm - Zî-rahm
  Zî-ruh - Zî-ruh
  Zî-şa`şaa - Zî-şa`şaa
  Zî-şan - Zî-şan
  Zî-şuur - Zî-şuur
  Zîb - Zîb
  Zîb-efza - Zîb-efza

 2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük