Sözlük
  1. Zabit - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Zabit Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Mahkeme, meclis gibi yerlerde söylenenlerin olduğu gibi yazılmışı. * Alâkalılarca yazılarak karşılıklı imzalanan, karşılıklı anlaşmayı bildiren yazı. * Yazı varakası. * Birçok kimselerce imzalanan rapor.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük