Sözlük
  1. Zabt-nâme - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Zabt-nâme Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : f. Hâdise veya vak'a yerinde alâkalı kimselerin hâdisenin oluş şeklini imzâ altında kaydettikleri kâğıt. Zabıt tutulan kâğıt.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük