Sözlük
  1. Zehadet - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Zehadet Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Dünyadan, yâni nefsanî, fani ve fena şeylerden çekinmek. Zâhidlik. Sıkı sıkıya dine bağlılık.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük